ویرایش محتوا

آموزش مدل اثربخشی کارکنان هی گروپ

مدل اثربخشی کارکنان هی گروپ برای کمک به سازمانها برای پایش تعهد و تعلق کاری و دلبستگی و توانمندی کارکنان طراحی شده است.

راه هایی برای درگیرکردن کارکنان

سطح قابل قبولی از تعامل و ارتباط با کارکنان موجب درگیرکردن کارکنان (Involve­ment) می شود.

تعلق خاطر کارکنان؛ مورد کاوی مایکروسافت خاورمیانه

تعلق خاطر کارکنان و تعهد ایشان به شرکت یکی از مهمترین عوامل دخیل در اجرای استراتژی های شرکت می باشد. جاناتان بودن، کارشناس ارشد منابع انسانی مایکروسافت، تعهد کاری و…

صدای کارکنان

عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق کاری

دو پایه کلیدی برای تعهد کارکنان و تعلق اصیل منابع انسانی شامل درک منطقی و درک احساسی باید وجود داشته باشد.

تعهد و تعلق سازمانی هی گروپ

بر اساس تحقیقی که توسط هی گروپ (Hay Group) انجام شده، توانمند کردن کارکنان پس از تقویت تعهد و تعلق، موجب افزایش چهل درصدی عملکرد کارکنان و افزایش ۱۸ درصدی…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است