بازاریابی استخدام؛ برترین مزیت رقابتی سازمان های پیشرو

این مطلب در نشریه توسعه مهندسی بازار – شماره چهاردهم، تابستان ۸۹ منتشر گردیده است: آژانسها و دانشگاه های ایالت کارولینای شمالی [نیز همانند دیگر نقاط دنیا] بایستی قابلیتهای بازاریابی استخدام […]

Scroll to top