استراتژی رایان راهبرد چابک

ججذب، آموزش و پرورش زبده ترین استعدادهای منابع انسانی کشور، استراتژی رایان راهبرد چابک برای سفیران منابع انسانی سازمانها است. بدین ترتیب خزانه ای از متخصصان منابع انسانی به عنوان سفیران منابع انسانی سازمانها، آن را به عنوان شرکت یار و شریک استراتژیک کسب و کار و همراه سرمایه های انسانی سازمانها معرفی نموده است. […]

Scroll to top