ویرایش محتوا

روش کرک پاتریک: اثربخشی آموزش را کجا ببینیم؟

روش کرک پاتریک از روش‌های بنیادی در زمینه‌ی سنجش اثربخشی است و بسیاری از روش‌های بعدی برپایه‌ی منطق کرک‌پاتریک تدوین شده‌اند.

دوره آموزشی اثربخشی آموزش با مدل کرک پاتریک

مدل کرک پاتریک در ارزیابی اثربخشی آموزش به کمک آمده و ضمن تقسیم اثربخشی به سطوح یک تا چهار، ویژگی‌ها و مختصات و دایره اثر آموزش به همراه روش اندازه‌گیری…

محاسبه ROI در آموزش

سازمانها معمولن روی اندازه گیری حضور، تکمیل دوره و رضایت کارآموزان برای تعیین میزان موفقیت برنامه های آموزشی تمرکز می کنند. اما مشکل اینجاست که این سنجه ها در کمک…

دانلود کلیپ اثربخشی آموزش

تکنیکی ضروری برای اطمینان از مصرف درست و به جای هزینه های آموزش است. (سنجش اثربخشی آموزش)

دام های ارزیابی اثربخشی آموزش

۷ دامی که به گفته کرک پاتریک که در هنگام ارزیابی اثربخشی آموزش باید از آن دوری شود!

ارزیابی آمیخته؛ جدیدترین راه ارزیابی اثربخشی آموزش

ارزیابی آمیخته متدی در ارزیابی اثربخشی آموزش است که در آن داده ها از منابع متنوع و با استفاده از متدهای چندگانه جمع آوری و دسته بندی می شود.

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است