ویرایش محتوا

حمایت از کارکنان در منابع انسانی

حمایت از کارکنان به طور کلی یا جدیت در انجام نقش حامی کارکنان بودن (Employ­ees Advo­cate) یکی از نقش های مهم منابع انسانی است.

بازی بی برنده HR در تخت گاز

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است