ویرایش محتوا

آموزش مدیریت منابع انسانی: لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی ۱۴۰۲

دوره‌های آموزش مدیریت منابع انسانی و کارگاه های رایان راهبرد چابک کاملاً کاربردی بوده و برای تقویت دانش تخصصی و مهارت های تکنیکی کارشناسان و مدیران منابع انسانی در مواجهه…

مدیریت منابع انسانی ( HRBP )؛ شریک یا یار شرکت؟

بیش از بیست سال از معرفی نقش ( HRBP ) HR Busi­ness Part­ner از سوی دیو اولریش در مدیریت منابع انسانی گذشته است. با این وصف، به نظر می رسد…

نرم افزار منابع انسانی

فعالیت در محیط پیچیده با سیستم های گوناگون مدیریت منابع انسانی، نیاز به نرم افزار منابع انسانی را ضروری می کند. نرم افزاری قابل اتکا که تحلیل ها و نوآوری…

سوالات مصاحبه شریک تجاری منابع انسانی شرکت یار HRBP

هر روز شرکت های بیشتری با شغل منابع انسانی شرکت یار (HRBP) که گاهی « منابع انسانی به عنوان شریک تجاری کسب و کار » یا « شریک کسب و…

دوره آموزش منابع انسانی شرکت یار HR Business Partner

دوره آموزش منابع انسانی شرکت یار HR Busi­ness Part­ner بر مبنای مطالبی که در این حیطه مخصوصن توسط دیو اولریش و شرکت مرسر منتشر شده و نیز بر اساس تجربیات…

دیکشنری و فرهنگ لغات و اصطلاحات جبران خدمت و مزایا در منابع انسانی

شرکت مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد اولین دیکشنری و فرهنگ لغات اصطلاحات تخصصی فارسی — انگلیسی جبران خدمت را به متخصصان جبران خدمات سازمان ها و نیز مدیران و…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است