ویرایش محتوا

پارادایم بانی؛ نشانگر تغییر سریع و آینده مبهم

شتاب تغییرات و بی ثباتی آنچنان زیاد شده که واژه های معمول گویای این حجم از تحولات نیستند. تحولاتی با سرعت بی سابقه در تاریخ بشر. محققان آینده پژوهی نام…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است