تسلیت؛ و چاره اندیشی برای حوادث و بلایای طبیعی

زلزله شمال غرب کشورمان، موجب ویرانی و کشته شدن شماری از هموطنانمان و سوگواری همه گردید؛ این سوگ بزرگ را به خانواده های کشته شدگان و تمامی هموطنان تسلیت می گوییم. امیدواریم با تدابیری که مدیران می اندیشند، بلایا و حوادث طبیعی، بدین حد آزار دهنده نشده و از شدت اثر این حوادث کاسته شود. […]

Scroll to top