مبانی نفوذ پیامهای تبلیغاتی

چکیده: شرکتها برای حفظ بقا و رشد باید خود را با محیط وفق داده و با آن سازگار شوند. لازمه این کار برقراری ارتباط مناسب با محیط (دولت، رقبا ، تامین کنندگان مواد اولیه، افراد و گروههای ذی‌نفع و مهمتر از همه مشتریان) است . آنچه در این مقاله با عنوان راهبردها و راهکارهای تولید […]

شش روند رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۱۲

هر سال در این موقع، به آینده نگاهی می افکنم تا روندهای رسانه های اجتماعی را در سال پیش رو پیش بینی می کنم. ولی قبل از این کار، به گذشته نگاهی انداخته و به پیش بینی سال گذشته ام می نگرم. البته در این کار بد نبوده ام. بر اساس روند پیش بینی من […]

بازاریابی استخدام؛ برترین مزیت رقابتی سازمانهای پیشرو

این مطلب در نشریه توسعه مهندسی بازار – شماره چهاردهم، تابستان ۸۹ منتشر گردیده است: آژانسها و دانشگاه های ایالت کارولینای شمالی [نیز همانند دیگر نقاط دنیا] بایستی قابلیتهای بازاریابی استخدام را به منظور جلب کاندیداهای با استعداد، توسعه دهند. با این حد از وفور شرکتهایی که برای استعدادهای کمیاب در رقابت هستند، در عین حالی […]

Scroll to top