ویرایش محتوا

برآورد آینده رهبری نیروی کار

تعهد و تعلق سازمانی هی گروپ

بر اساس تحقیقی که توسط هی گروپ (Hay Group) انجام شده، توانمند کردن کارکنان پس از تقویت تعهد و تعلق، موجب افزایش چهل درصدی عملکرد کارکنان و افزایش ۱۸ درصدی…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است