ویرایش محتوا

مصاحبه استخدام بر اساس شایستگی

مصاحبه های شغلی برای استخدام (که مصاحبه های ساختارمند نیز خوانده می شوند) مصاحبه هایی هستند که هر کدام از پرسش های آن برای آزمایش یک یا چند مهارت طراحی…

یک سخنرانی موثر آسانسوری؛ ظرف مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه

تعریفی است از شغل شما و آنچه انجام می دهید و اینکه چرا یک نفر باید با شما همکاری کند در کمتر ۳۰ ۶۰ ثانیه. این سخنرانی اصطلاحا «سخنرانی آسانسوری» […]

هشت نکته در مصاحبه تلفنی

یکی از مهمترین نکات مصاحبه تلفنی این است که به خاطر داشته باشید مصاحبه تلفنی چیزی بیش از یک تست سرسری برای قضاوت در مورد اینکه شایسته مصاحبه حضوری هستید…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است