ویرایش محتوا

آموزش جبران خدمت عادلانه و رقابتی — دوره کارگاهی با روش هی گروپ ۱۴۰۲

این دوره کارگاهی به صورت کاربردی است و ضمن مرور سیستم جبران خدمت عادلانه و رقابتی به روش هی گروپ، با استفاده از اکسل، وضعیت فعلی حقوق و دستمزد یک…

دیکشنری و فرهنگ لغات و اصطلاحات جبران خدمت و مزایا در منابع انسانی

شرکت مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد اولین دیکشنری و فرهنگ لغات اصطلاحات تخصصی فارسی — انگلیسی جبران خدمت را به متخصصان جبران خدمات سازمان ها و نیز مدیران و…

گام های اصلاح جبران خدمت

اصلاح جبران خدمت یکی از خدمات اصلی آموزشی و مشاوره موضوع فعالیت رایان راهبرد است. این اصلاح از مراحل مختلفی تشکیل شده است. اطلاعات بیشتر درخصوص دوره کارگاهی آموزش جبران…

ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

سازمانها به منظور مهیا نمودن بنیادی استوار برای برندسازی کارفرمایی و مدیریت تجربیات کارکنان، از مفهوم «ارزش پیشنهادی به کارکنان» یا EVP استفاده می­ کنند.

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است