دوره آموزشی تخصصی بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث HSE

به اطلاع می رساند دوره آموزشی تخصصی بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث HSE توسط یکی از کارشناسان ارشد حرفه ای صنعت انرژی ارائه می شود که محتوای آن بر اساس دوره های تخصصی طی شده توسط ایشان در کشورهای مختلف و تجاربشان در مدیریت واحدهای HSE  گردآوری و طراحی شده است. اهداف دوره: شناخت فراگیران با […]

Scroll to top