ارزیابی اثربخشی در سطح سوم (تغییر رفتار)

این سطح از ارزیابی در مدل کرک پاتریک پس از اجرای آموزشی بسیار حیاتی است. و توصیه می­شود که بین سه ماه تا ۶ ماه پس از اتمام آموزش انجام شود. سطح سه به این معنی است که مواردی که به یادگیرنده انتقال داده شده اند. ارزیابی اثربخشی به کار بسته شده و در نحوه­ی […]

Scroll to top