سازمانتان را از ناکارآیی ای میل برهانید

یک صندوق ورودی ایمیل که پر شده باشد، در بهترین حالت آزار دهنده و در بدترین حالت نیز مخل زمان و از بین برنده کارآیی خواهد بود. اگر به کارکنانتان شک دارید که از این رسانه ارتباطی به بهترین نحو استفاده می کنند یا خیر، یک بازرسی ایمیل ترتیب دهید. در زمان مرور، از کارکنانتان […]

مدیریت و ارزیابی عملکرد؛ ابزار روزآمد پیشبرد اهداف سازمان

جدولی پیش روی آقای رئیس و ستونهایی که نهایت تلاش برای هم اندازه شدن عبارات آن شده است. نشسته رو در روی هم، در موقعیت رقابتی از دید ارتباط غیر کلامی. سوال؛ جواب (گاهی هم تنها مرور اتفاقات) و سیاه شدن مربع مقابل هر عبارت. این سؤالات از منظم و سر وقت حاضر شدن در محل کار […]

Scroll to top