ویرایش محتوا

دوره آموزشی سنجش کیفیت خدمات با مدل سروکوال

مدل سروکوال (Servqual) ابزار مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات برای ارائه دهندگان خدمت نظیر هتلداری، مسافرت و حمل و نقل، بیمه، ورزشی، آموزشی و … است.

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است