ویرایش محتوا

شناسایی سمت کلیدی برای جانشین پروری در سازمان

به منظور استفاده در برنامه ریزی جانشین پروری یک سمت کلیدی یا گروه حرفه ای کلیدی می تواند به طرق مختلفی تعریف شود ولی دو حیطه مهم که باید در…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است