ویرایش محتوا

روش کرک پاتریک: اثربخشی آموزش را کجا ببینیم؟

روش کرک پاتریک از روش‌های بنیادی در زمینه‌ی سنجش اثربخشی است و بسیاری از روش‌های بعدی برپایه‌ی منطق کرک‌پاتریک تدوین شده‌اند.

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است