فعالیتهای منابع انسانی ما

خدمات منابع انسانی : متخصصان منابع انسانی رایان راهبرد چابک با ارائه ی خدمات بهبود فعالیتهای جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی شاغل در سازمان، مدیریت را در اجرای استراتژی های مدون. به منظور انجام رسالت سازمان و رسیدن به اهداف کسب و کار پشتیبانی می نماید.

راه های ارتباطی مشاوره و آموزش منابع انسانی رایان راهبرد چابک

راه های ارتباطی شرکت مشاوره و آموزش مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک شامل تلفن های ثابت، تلفن همراه، واتساپ و تلگرام، ایمیل و فکس در زیر آمده است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات آموزشی و مشاوره ای مدیریت منابع انسانی با یکی از راه های ارتباطی معرفی شده در ذیل […]

آدرس پستی رایان راهبرد چابک

آدرس پستی شرکت مشاوره و آموزش منابع انسانی رایان راهبرد چابک برای ارسال مرسولات و مراجعات در زیر ذکر شده است. شایان ذکر است با توجه به مشغله ی کارشناسان و متخصصان منابع انسانی و فشردگی برنامه های شرکت، قبول مرسولات و پذیرش میهمانان تنها با هماهنگی قبلی امکان پذیر خواهد بود: تهران – ابتدای […]

رسالت و مأموریت

رسالت شرکت مشاوره و آموزش منابع انسانی رایان راهبرد چابک که عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران با کد عضویت ۹۳۱۰۸۵۶ است، ارتقای دانش حرفه ای و کاربردی منابع انسانی در شرکتهای ایرانی و بین المللی مستقر در ایران از طریق مشاوره، آموزش و انجام تحقیقات و ارائه گزارشات است. کارشناسان رایان راهبرد همواره از منابع […]

Scroll to top