ویرایش محتوا

آموزش جبران خدمت عادلانه و رقابتی — دوره کارگاهی با روش هی گروپ ۱۴۰۲

این دوره کارگاهی به صورت کاربردی است و ضمن مرور سیستم جبران خدمت عادلانه و رقابتی به روش هی گروپ، با استفاده از اکسل، وضعیت فعلی حقوق و دستمزد یک…

ویژگی های روش هی گروپ در مقایسه با سایر روش ها

هی گروپ را می توان یکی از برجسته ترین متدها و شیوه های کاربردی در مدیریت منابع انسانی در تمام دنیا شمرد. در این نوشته برخی از ویژگی هایی که…

بسته ی جبران خدمت برای تازه واردان

معمولن کارشناسان جذب در حال رقابت برای جذب منابع انسانی شایسته از بازار کار هستند، طبیعی است که نگران از دست دادن کاندیدای مناسب و منتخب باشند. به همین خاطر…

گام های اصلاح جبران خدمت

اصلاح جبران خدمت یکی از خدمات اصلی آموزشی و مشاوره موضوع فعالیت رایان راهبرد است. این اصلاح از مراحل مختلفی تشکیل شده است. اطلاعات بیشتر درخصوص دوره کارگاهی آموزش جبران…

اولویت های نسلی برای جبران خدمت و مزایا

هر نسلی در نیروی کار اهداف و اولویت های متفاوتی دارد که در هنگام طراحی برنامه جبران خدمت و مزایا بایستی مورد ملاحظه قرار گیرد. برنامه های جبران خدمت و…

استراتژی جبران خدمت و مدیران صف

واحد منابع انسانی می تواند خط مشی ها و شیوه های جدید و استراتژی جبران خدمت را ارائه دهد، ولی مسئولیت اصلی اجرای آن با واحدهای صف است.

انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

قابلیت انتشار اطلاعات جبران خدمت چقدر است؟ آیا کارکنان باید از حقوق و دستمزد هم دیگر خبر داشته باشند؟

قیمت در بازار کار؛ بسته جبران خدمت

بسیاری از اصول حاکم در بازار کار از جمله بسته جبران خدمت همانند اصول موجود در بازار معمول است. عرضه کننده نیروی کار یک سو و خریدار سوی دیگر

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است