مدیران غیرمنابع انسانی : آشنایی با مدل یکپارچه مدیریت منابع انسانی

دوره آشنایی با سیستم مدیریت منابع انسانی نوین برای مدیران غیر منابع انسانی در ۸ ماژول ۴ ساعته (مجموعاً ۳۲ ساعت) ویژه مدیران غیرمنابع انسانی بر اساس مدلهای جاری در شرکتهای معتبر دنیا طراحی شده است که قابلیت برگزاری به صورت فشرده در چهار روز را داراست. مدرس دوره آقای دکتر مراد احمدی پور دارای […]

آموزش منابع انسانی پایه

دوره آموزش مدیریت منابع انسانی پایه، متفاوت با آموزش های معمول در دانشگاه ها و مؤسسات و با هدف آشنایی و تسلط کارشناسان منابع انسانی و مدیران با تکنیک های روز دنیا در زمینه مدیریت منابع انسانی تدارک دیده شده است

Scroll to top