رسانه و استقلال عوامل تولید محتوا

اختلاف بین مدیران رسانه و عوامل تولید برنامه های پرطرفدار، مختص فردوسی پور و برنامه نود نبوده است؛ هرچند این اتفاق بسیار ناخوشایند بود ولی مرور اتفاقات مشابه شاید بتواند راهکاری را به مجریان و علاقه مندان نشان دهد. تقابل بین عوامل تهیه و تولید و مدیران رسانه، برای برنامه های پر بیننده دیگری در دنیا […]

شش روند رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۱۲

هر سال در این موقع، به آینده نگاهی می افکنم تا روندهای رسانه های اجتماعی را در سال پیش رو پیش بینی می کنم. ولی قبل از این کار، به گذشته نگاهی انداخته و به پیش بینی سال گذشته ام می نگرم. البته در این کار بد نبوده ام. بر اساس روند پیش بینی من […]

Scroll to top