مرخصی زایمان برای مادران و همچنین پدران

 خبر آنلاین: مدتهاست که معاونت راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری به دنبال طرحی برای افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ است که در کنار آن به مردها هم برای تولد بچه‌شان ۱۰ روز مرخصی داده شود . زهرا تالانی: قرار بود از سال گذشته مرخصی زایمان زنان افزایش یابد اما هنوز تصویب […]

Scroll to top