ویرایش محتوا

بخشنامه مالیات بر درآمد حقوق ۱۴۰۱ و سطح معافیت از مالیات

بخشنامه مالیات ۱۴۰۱ حاوی سقف معافیت مالیاتی سالانه به همراه مالیات بر درآمد حقوق سطوح مختلف صادر شد. در بخشنامه صادره بدین منظور از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است