ویرایش محتوا

کارگاه های آموزش منابع انسانی رایان راهبرد چابک

آموزش منابع انسانی به صورت تخصصی و کاربردی بر اساس متدهای منابع انسانی نوین نظیر هی گروپ و دیکوم و روش های روز دنیا

دستاورد دِیو اولریش: مدیریت منابع انسانی ارزش آفرین HRBP

اولریش بر این باور است که منطق آینده ی مدیریت منابع انسانی روشن است: منابع انسانی باید خلق ارزش کند. هم برای درون سازمان (کارکنان و مدیران) و هم بیرون سازمان…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است