ویرایش محتوا

کار معنی دار و شغل معنی دار، خواسته ی بنیادی کارجویان

همسو با مشکلات نگهداشتی که در داخل کشور با آن مواجهیم، به نظر می رسد نرخ خروج خدمت از شغل و نارضایتی از محیط کار در کارکنان شرکت های مختلف…

نرخ خروج خدمت ایران/ جهان

دیو خوان کسب و کار “تعدیل نیروی انسانی”

با جمعی از فعالان کسب و کار و منابع انسانی به مناسبتی دور هم بودیم. یکی از دوستان باتجربه از زمانی می گفت که مجبور شد در راستای سیاست تعدیل، […]

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است