ویرایش محتوا

نرم افزار منابع انسانی

فعالیت در محیط پیچیده با سیستم های گوناگون مدیریت منابع انسانی، نیاز به نرم افزار منابع انسانی را ضروری می کند. نرم افزاری قابل اتکا که تحلیل ها و نوآوری…

استفاده از دستگاه های شخصی برای کسب و کار و شرایط کار و مقررات متناسب

شرکت ها از بعد شرایط کار و مقررات جاری، در دو طیف از عدم اجازه استفاده از وسایل شخصی تا پرداخت فوق العاده مزایا به کارکنان برای استفاده از این…

یک تجربه واقعی از به کارگیری برنامه ریزی جامع سازمان ERP

استفاده از فناوری اطلاعات هم اکنون لازمه بقا و رشد صنایع، علی الخصوص آنهایی که در محیطی پرآشوب تر هستند، می باشد. اما این لازمه زمانی شکل واقعی می گیرد…

ERP: پیاده سازی موفق برنامه ریزی جامع منابع سازمان

مشکلات منابع انسانی که در اثر انتخاب، به کارگیری و پیاده سازی غیر حرفه ای نرم افزار و سیستم های عمدتاً پرهزینه و وارداتی برنامه ریزی جامع منابع سازمان ERP بروز…

گوگل مَپ می گوید که کارکنانتان کجا هستند

 

استراتژی منابع انسانی؛ ضرورتی کارگشا در به کارگیری تکنولوژی

چکیده: هزینه های بالای به کارگیری تکنولوژی سرمایه گذاران را وا می دارد تا نسبت به جنبه های مختلف اختراع، نوآوری، انتقال و استفاده از تکنولوژی حساس باشند. در این […]

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است