استراتژی منابع انسانی؛ ضرورتی کارگشا در به کارگیری تکنولوژی

چکیده: هزینه های بالای به کارگیری تکنولوژی سرمایه گذاران را وا می دارد تا نسبت به جنبه های مختلف اختراع، نوآوری، انتقال و استفاده از تکنولوژی حساس باشند. در این بین انسان به عنوان عامل زاینده تکنولوژی و در نهایت به کار گیرنده آن می تواند تضمین کننده موفقیت و یا عامل اصلی شکست در […]

یک تجربه واقعی از به کارگیری برنامه ریزی جامع سازمان ERP

استفاده از فناوری اطلاعات هم اکنون لازمه بقا و رشد صنایع، علی الخصوص آنهایی که در محیطی پرآشوب تر هستند، می باشد. اما این لازمه زمانی شکل واقعی می گیرد که احساس نیاز به آن وجود داشته و استفاده از راه حل سازمان را از مشکل برهاند. آفت استفاده از فناوری اطلاعات، پز استفاده از […]

Scroll to top