ویرایش محتوا

تعداد مناسب افراد تیم و واحد در طراحی ساختار سازمان

موفقیت تیم های چابک برای نوآوری و حل مشکل و عملیات جاری در واحدهای سازمان، وابسته به ارتباط و هماهنگی مناسب بین اعضای تیم و بهینه بودن تعداد افراد تحت…

آیا ساختار فرآیندی نسبت به سایر روش ­ها برتر است؟

ساختار فرآیندی یکی از انواع روش ­های سازماندهی است. در این روش، سازمان حول فرآیندهای اصلی یا تکنولوژی تعریف می­ شود.

دوره آموزشی سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی

هدف از دوره ی سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی، آشنا نمودن شرکت کنندگان با اصول پایه ای تئوری سازمان و عوامل تأثیرگذار در ساختار سازمانی به همراه مرور روش های…

ساختمان کلنگی؛ سازمان کلنگی

سازمان های کلنگی سازمان هایی هستند که ساختار آنها در یک جلسه ی دورهمی مدیران ارشد و با مذاکره و چانه زنی، اصطلاحاً بسته می شود

حیطه نظارت مناسب مدیران در طراحی ساختار

بهینه کردن حیطه ی نظارت در طراحی ساختار سازمان، نیازمند درک صحیحی از پیچیدگی و طبیعت کار د می باشد. با مطالعه ی هزاران شغل مدیریتی، پنج الگوی مختلف بازیگر/…

ساختار و سازمان غیررسمی

سازمان غیررسمی به دلیل عدم وجود ساختار و عدم تعیین نقش کاملاً با سازمان‌های رسمی فرق دارند.

چارت سازمانی ناسا در دسترس عموم قرار گرفت

با توجه به دستاوردهای ناسا، چارت سازمانی و نحوه سازماندهی نیروها در آن، می تواند به عنوان یکی از نمونه های آموزنده مورد توجه دست اندرکاران منابع انسانی قرار گیرد.

ارتباطات سازمانی و چارت

ارتباطات سازمانی بسیار فراتر از ترسیم چارت و نموداری است که مشاغل متجانس را به هم متصل می کند.

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است