ویرایش محتوا

شرح وظایف یا شناسنامه شغل؛ کدام مناسب تر است

در این مطلب سوال اساسی «نگارش شرح وظایف بهتر است یا تهیه و تدوین شرح شغل و شناسنامه شغل؟» مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد

شرح وظایف و شرح شغل مدیر منابع انسانی در او نت (۰۰-۳۰۴۰-۱۱)

توجه: شرح وظایف مدیر منابع انسانی که در ادامه مشاهده می نمایید ترجمه ای از شرح وظایف مدیر منابع انسانی دردیتا بیس O*net و طبیعی است که برخی از محدودیت […]

شرح شغل مدیر کارخانه صنعتی

وظایف اصلی و اساسی مدیر کارخانه ( شرح شغل مدیر ) برنامه ریزی، هدایت یا هماهنگی فعالیتهای کاری و منابع لازم برای تولید محصولات با در نظر گرفتن هزینه، کیفیت…

نگارش شرح شغل و شناسنامه مشاغل

شرح شغل و شناسنامه شغل با توجه به محوریت داشتن در فعالیت های مدیریت منابع انسانی شایسته ی توجه است. برخی شرکت ها آن را به حد کمال جدی نمی…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است