کلیپ روانه سازی Onboarding

روانه سازی
که از آن در زبان انگلیسی با کلمات Onboarding ‎‏ , Induction  و نیز Orientation  یاد می شود، فعالیتی است که توسط مدیریت منابع انسانی سازمانها در جهت کمک به ورود ‏استخدام شدگان جدید و هنجارپذیری ایشان صورت می گیرد.

دانلود فایلهای صوتی تصویری

در اینجا برخی از فایلها و کلیپ های منتشر شده توسط رایان راهبرد در زمینه های مدیریت و منابع انسانی را شاهد هستید. روی لینک ها کلیک کنید تا عکس/ تصویر مورد نظر را ببینید. مرز دانش و درک توصیه هایی برای مدیریت دورکاری و آموزش از راه دور علت ترک خدمت آسیایی ها گزارش […]

Scroll to top