ویرایش محتوا

تیم بیلدینگ، کوچینگ و بیزینس پارتنر

«کپی رایتر» که زحمت ترجمه و نگارش درست نامش را هم نمی کشد، «سره نویسی» و استفاده از واژه های اصیل نمی کند. ولی بد نیست که توجه داشته باشد…

رهبری تیم با استفاده ازمدل تاکمن

رهبری تیم ، نیازمند توانایی تشخیص سطح توسعه یافتگی تیم ها و ایجاد نفوذ مناسبی که تیم را به جلو (سمت پیشرفت) حرکت دهد می باشد.مدل تاکمن یک مدل توسعه…

نفوذ مثبت؛ مرز باریک بین سلطه و تأثیرگذاری رهبران

کاری که مربی و کوچ می کند، هدایت متقاعدکنندگان به سمت تأثیرگذار شدن است. مقدمه تأثیرگذار بودن بر دیگران شناخت خود و تأثیر بر خود است. و کوچ باید بتواند…

فورد در برابر فراری

فورد در برابر فراری فیلمی آمریکایی که در سال ۲۰۱۹ اکران شد، دارای فیلم‌نامه ای بر اساس رخدادهای واقعی است که درس های زیادی برای مدیران و متخصصین منابع انسانی…

عنوان شغلی : مدیر توسعه افراد

مدیر توسعه افراد سمتی است که به تازگی جای خود را در سازمانهایی که به دنبال آموزش و توانمندسازی مدیران هستند، باز خواهد کرد.

روشهایی نوین در آموزش

بازی سازی در آموزش شامل استفاده از اجزای بازی ها نظیر امتیاز، رقابت و قوانین به منظور تشویق تعهد کارکنان در طول دوره است

رهبری اثربخش

در اینکه رهبری اثر بخش چیست؟ و چه سطحی از آن در افراد مورد نظر جمع شده؟ ابهامات زیادی وجود دارد! موسسه ی RBL فرمولی برای محاسبه­ ی سطح این متغیر ارائه کرده […]

مربی گری ( کوچینگ ): دیدن، گفتن، انجام

مربی گری یا آنچه که امروزه بدون توجه به غنای زبان فارسی، کوچینگ هم نامیده می شود، برای اثرگذاری باید ظرافت هایی را رعایت کند که در این یادداشت به…

بهبود و توسعه کیفی شایستگی‌ها

برای هدایت بهتر تغییر، از چیزهای کوچک شروع کنید

آیا نیاز به این دارید که تغییر را به صورت بهتری هدایت کنید؟ پس از چیزهای کوچک شروع کنید. تغییر، در سازمانهای امروزی امری مداوم است. رهبران باید تطابق پذیر، انعطاف […]

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است