ویرایش محتوا

آموزش کارراهه شغلی

دوره آموزش کارراهه شغلی ( مسیر شغلی ) یا Career Path Plan­ning برنامه ریزی مسیر شغلی است با رویکرد کارراهه دو مسیره (Dual Career Path) که توسط شرکت رایان راهبرد…

برنامه ریزی کارراهه با سبک های نوین

کارراهه ی شغلی قدیمی که بر اساس مفهوم سازمان های بوروکراتیک وبر بنیان گذاشته شده بود و بر اساس آن هر فردی با بالا رفتن از سلسله مراتب در شغلش…

نردبان دو مسیره برای کارراهه شغلی

نردبان دو مسیره کارراهه شغل یا Dual Career Lad­der ، برنامه ای برای توسعه کارراهه و مسیر شغلی است که به کارکنان اجازه می دهد بدون اینکه روی سمتهای سرپرستی…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است