دوره تخصصی استراتژی و برنامه ریزی منابع انسانی

دوره تخصصی استراتژی و برنامه ریزی منابع انسانی، برای مدیران و متخصصین برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش برگزار می گردد. مدت دوره ۸ ساعت است که در ۱۸ شهریور از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۷:۰۰ عصر برگزار خواهند گردید. سرفصل دوره برنامه ریزی و استراتژی منابع انسانی عبارتند از: سرفصل دوره برنامه ریزی و استراتژی منابع […]

آموزش – ایمنی و بهداشت حرفه ای

سلامت و بهداشت کارکنان علاوه بر اینکه از حقوق اساسی ایشان محسوب می شود، نقش عمده ای در بهره وری و نیز تعهد کارکنان به سازمانشان دارد. یکی از مسئولیتهای اصلی سازمان که معمولن به مدیران منابع انسانی و HSE واگذار شده، شناسایی خطرات بالقوه و روشهای پیشگیری و مبارزه با این ریسکها و خطرات […]

آموزش – مفاهیم

یکی از کمبودهایی که در نظام آموزشی و سرفصل های دانشگاه ها به روشنی دیده می شود، جدی گرفته نشدن رسالت آموزش و پژوهش در برخی از آن هاست. به طوری که تأمین محتوای آموزشی به روز و کاربردی از جمله در حیطه ی مدیریت و منابع انسانی که اولین کارکرد دانشگاه و انتظار دانشجویان […]

Scroll to top