مشاوره – سرمایه گذاری صنایع در ایران

با تغییرات عمده ای که در رویکرد کشور و اقتصاد آن نسبت به مباحث سرمایه گذاری ایجاد شده، نیاز به مشاوره تخصصی منابع انسانی که علاوه بر احاطه بر یافته های نوین، با فرهنگ، قوانین و ویژگی های کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به خوبی آشنا باشد، احساس می شود. مشاوران منابع انسانی رایان راهبرد […]

Principles of job classification

Iran Labour Law mentions that Job Classification (Including Job Analysis, Evaluation and Compensation) is mandatory for companies which are active in Iran. It advised a method on points 48-51 of Labour Law. Companies with more than 50 employees have to follow this regulation and submit and register their designed method in labour office. Recently some […]

Scroll to top