$doc->addStyleSheet('templates/'.$this->template.'/css/custom.css');
دوره های آموزشی مجازی
قابل برگزاری به صورت اختصاصی برای شرکتها
حاوی کلیپ و صوت توضیحات به همراه فرمها و مستندات مربوط
Home  خدمات جانبی  ارسال جزوه/ گواهینامه برای دوره مجازی با پیک یا پست

ارسال جزوه/ گواهینامه برای دوره مجازی با پیک یا پست

منتشر شده: 2017-01-24 17:11:25
سطح: مبتدی
قیمت: 25,000.00 تومان

گواهینامه: پایان تمامی درس ها الزامی است
برای خرید دوره و دسترسی به محتوای دوره روی گزینه خرید کلیک کنید

فهرست مندرجات

برای خرید دوره و دسترسی به محتوای دوره روی گزینه خرید کلیک کنید
 
بازدید
سطح
برای درخواست ارسال جزوه یا گواهینامه خرید این خدمت را انجام دهید
برای خرید دوره و دسترسی به محتوای دوره روی گزینه خرید کلیک کنید

شرح

پس از انتخاب خدمت مورد نیاز نظیر خرید جزوه دوره مجازی و یا صدور گواهینامه برای دوره مجازی طی شده، می توانید آن را از طریق پیک یا پست تحویل بگیرید. تنها کسانی که حداقل در یکی از دوره های مجازی شرکت کرده باشند، می توانند از این خدمت استفاده کنند.

گواهینامه در محدوده شهر تهران توسط پیک و در خارج از شهر تهران توسط پست به شما تحویل خواهد گردید.

هزینه پرداختی شامل هزینه ارسال می باشد.

قیمت

Plan Name قیمت
پست / پیک: 25000 تومان

مقررات

سایر:

تنها در صورتی که یادگیرنده تمام مطالب دوره را مرور نموده باشد و پس از آن امتحان پایانی و کار عملی خواسته شده را ارائه نموده باشد، گواهینامه به او تعلق خواهد گرفت

برای خرید دوره و دسترسی به محتوای دوره روی گزینه خرید کلیک کنید
 
Quiz Status
بازدید
سطح
برای درخواست ارسال جزوه یا گواهینامه خرید این خدمت را انجام دهید
برای خرید دوره و دسترسی به محتوای دوره روی گزینه خرید کلیک کنید