بنیان گذار شرکت ادوبی پی دی اف

How “Portable Document Format” or PDFs created a big change on organizational culture

pdf HR change

Remember one working day with the administration department about twenty years ago.

Bureaucratic managers usually persist on collecting and storing documents on a regular basis that time. So, you maybe saddened by the death of Charles Geschke yesterday. He was one of the founders of Adobe, which created the PDF file.

 

The role of PDF files in management and human resources

The PDF file in human resources has brought dramatic changes, especially in trust on information and communication technology.
Charles was one of the founding fathers of Adobe Software, and perhaps helped businesses and enterprise systems as well as software industry.
He and his team at Adobe ensured that portable documents (PDFs) could be used to transfer typed text and documents without changing the format.
This issue has been one of the weaknesses of non-paper documents until then, and this was the pretext for traditionalists and paper lovers to forbid utilizing soft documents.
The use of PDF files showed that paper lovers can see their lover’s face in a file whenever they want. Without wasting time, nor moving a dot or changing the width of the column or paragraph.
Thus, it is not an exaggeration to consider PDF as an intermediary for the evolution of trust and then the use of information technology in bureaucratic and business systems.
These events were enough to convince some of the leaders within the organization and administration department to come down a little from their tower and accept the reliability of the software documents and files.

Job duty description or job Profile; Which one is more appropriate

About us

 

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top