ویرایش محتوا

مشاوره

متخصصان منابع انسانی رایان راهبرد چابک با بهبود فعالیتهای جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی شاغل در سازمان، مدیریت را در اجرای استراتژی های مدون به منظور انجام رسالت سازمان و رسیدن به اهداف کسب و کار پشتیبانی می نماید. بدین ترتیب که با فراهم نمودن فرصت های برابر استخدامی و جلب متقاضیان شایسته که به ارزشهای سازمانی باور داشته و به آنان وفادار باشند، نیروی انسانی مطابق با نیازهای سازمانی را فراهم نموده و با انجام فعالیتهای جبران خدمت به نگهداشت ایشان می پردازد.

مجموعه آموزش و توسعه منابع انسانی نیز با شناسایی نقاط قابل بهبود در پرسنل و با تکیه بر برنامه ریزی های کارراهه شغلی و جانشین پروری و با استفاده از ابزارهایی نظیر آموزش الکترونیکی در کنار آموزشهای معمول، بهسازی سرمایه انسانی را در نظر دارد.

دانلود بروشورهای دوره های آموزشی تخصصی و حرفه ای منابع انسانی

تیم متخصصان منابع انسانی رایان راهبرد چابک با بهره مندی از کارشناسان خبره باور دارد که کارکنان، اصلی ترین سرمایه شرکت بوده و هر موفقیتی مرهون تلاش، کاردانی و نوآوری سرمایه انسانی خواهد بود.

 

بدین منظور و نیز برای کسب اهداف کسب و کار ، ضمن آنکه تمامی سیاستها و عملیات منابع انسانی در سازمان بایستی بر اساس مقررات مصوب داخلی استوار گردند، استانداردهای پذیرفته شده بین المللی و یافته های جدید نیز ملاک عمل می باشند. فعالیت مداوم در بررسی های مربوط به وضعیت بازار کار در کنار استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات نظیر برنامه ریزی منابع سازمان این توانایی را به تیم منابع انسانی داده که فعالیتهایش را در این جهت تنظیم نماید.

در لیست ذیل، اهم این فعالیتها به تفکیک ذکر گردیده است:

استراتژی منابع انسانی و همخوانی آن با استراتژی اصلی کسب و کار

استخدام کادر منابع انسانی و آموزش ایشان به منظور عمل در حد کلاس جهانی

طراحی سازمان ، ساختار و چارت سازمانی

طراحی ساختار واحد منابع انسانی بر اساس الگوهای روز دنیا

کارراهه و مسیر شغلی و ارتقای کارکنان و مدیران

مدیریت استعدادها

مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه های عملکردی

آنالیز و ارزیابی مشاغل براساس استاندارد بین المللی هِی Hay group

تدوین و بهبود فرآیند استخدام و به کارگیری نظام شایسته گزینی

جبران خدمات و مزایا براساس شاخصهای عدالت داخلی و بازار کار

برنامه ریزی آموزش و توسعه منابع انسانی

برنامه ریزی جانشینی برای مشاغل کلیدی سازمان

بهبود نگرش منابع انسانی به عنوان یکی از سه ضلع شایستگی

برنامه آشنایی کارمند جدید و چگونگی معرفی کارکنان جدید: Induc­tion and On boarding

تدوین مقررات سازمانی

* جهت کسب اطلاعات تکمیلی و صحبت با مشاوران رایان راهبرد چابک با شماره های ذیل تماس بگیرید:

شماره تلفن ۰۲۱۴۴۶۶۷۴۰۸ و ۰۹ و نیز شماره تلفکس ۰۲۱۴۴۶۶۷۳۸۴

ایمیل: HR@ISURVEY.IR

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است