سفر منابع انسانی

شرکت مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد، با کمک متخصصان با سابقه و آموزش دیده در کارگاه ها و دوره های تخصصی داخل و خارج کشور، سازمان ها را در سفر بهبود منابع انسانی همراهی می کند.

خدمات مشاوره منابع انسانی

این خدمات به صورت آموزش و توانمندسازی، مشاوره و اجرای پروژه های بهبود مدیریت منابع انسانی و عمدتاً بر اساس متد هی گروپ و سایر روشهای روز دنیا در زمینه های آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغل، ارزیابی مشاغل و گریدینگ، نظام جبران خدمت و مزایا، مدیریت عملکرد، کارراهه شغلی، ساختار ارائه می شوند، مورد استقبال شرکتهای موفق کشور قرار گرفته است.

کارگاه‌های حرفه‌ای آموزش منابع انسانی

کارگاه های حرفه ای مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک بر اساس محتوای دوره های بین المللی و توسط مدرسان با سابقه و دارای گواهینامه از مؤسسات معتبر بین المللی اجرا می شوند.

این کارگاه ها با رویکرد توانمندسازی تدارک دیده شده اند و مدرس دوره علاوه بر مرور مفاهیم، با کمک و نظارت بر نمونه های عملی که توسط شرکت کنندگان توسعه داده می شود، آموزش را اثربخش می کند.

کارگاه‌های تخصصی اشاره‌شده، قابل برگزاری اختصاصی برای سازمان‌ها نیز هستند.

آخرین یافته های منابع انسانی

شامل مجموعه ای از یادداشت های کاربردی و درس آموخته های حاصل از تجربه کارشناسان رایان راهبرد در منابع انسانی است که توسط این مجموعه تولید شده است. مطالعه ی این مطالب را در برنامه خود بگنجانید.

مشاوره آنلاین

در صورتی که هنوز در خصوص استقرار سیستم مناسب مدیریت منابع انسانی به جمع بندی نرسیده اید یا در اولویت بندی پروژه های بهبود منابع انسانی نیاز به مشاوره دارید، می توانید از گزینه مشاوره آنلاین کمک بگیرید.

شناسنامه های شغلی

شناسنامه های شغلی که به روش هی گروپ تهیه شده اند و هر کدام از آن ها حاصل ساعت ها مصاحبه شغلی و بهینه کاوی توسط اساتید خبره تجزیه و تحلیل و ارزیابی مشاغل هستند را از اینجا خرید کنید.

آموزش و کارگاه‌های تخصصی مدیریت منابع انسانی

دوره های تخصصی منابع انسانی بر اساس مدل ها و روش های جاری در شرکت های موفق بین المللی نظیر هی گروپ و مرسر و … طراحی شده اند و شرکت کنندگان در کارگاه ها این فرصت را خواهند داشت علاوه بر آشنایی با مفاهیم و محتوا، بر نحوه ی انجام موضوع مورد نظر مسلط شده و خود نیز نمونه هایی از آن را با راهنمایی تسهیل گر دوره تهیه کنند.

شایان ذکر است که خدمات مشاوره منابع انسانی و آموزش مدل هی گروپ قابل ارائه ی اختصاصی برای سازمان ها نیز هستند.

دوره کارگاهی ارزیابی مشاغل با روش هی گروپ

ارزیابی مشاغل

با روش هی گروپ

دوره کارگاهی جبران خدمت و مزایا به روش هی گروپ

جبران خدمت و مزایا

رقابتی و عادلانه بر اساس مدل هی گروپ

مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

مدیریت عملکرد

بر اساس توافق نامه عملکردی

سازماندهی و ساختار منابع انسانی

ساختار منابع انسانی

بر اساس مدل اولریش و مرسر

Carrer path dual

کارراهه شغلی

دو مسیره و خانواده های شغلی

Talent Management

مدیریت استعدادها

چالش ها و راهکارها

Chart Design

طراحی ساختار

مبانی و اصول اساسی سازماندهی

دوره آموزشی شناسنامه آموزشی مشاغل

شناسنامه آموزشی مشاغل

بر اساس مدل دیکوم

آخرین اخبار و یافته ها در فضای منابع انسانی و مدیریت کسب و کار

مدل Wifi تعهد و تعلق سازمانی

مدل Wifi تعهد و تعلق سازمانی

همانند یک شبکه، مدل Wifi در تعهد و تعلق سازمانی (engagement) از اجزای اصلی تشکیل شده است که وقتی با هم به کار برده می شوند، بسیار قدرتمند خواهند شد.

ادامه مطلب
خلق طبقه های پرداخت در سازمان

خلق طبقه های پرداخت در سازمان

استفاده از طبقه ها و سطوح پرداخت یا ساختار مزد می تواند قسمت مهمی از مدیریت جبران خدمات باشد.
زمان طراحی پایه پرداخت حقوق و دستمزد، نیاز است که تیم منابع انسانی هم عدالت درونی و هم عدالت بیرونی را مد نظر قرار دهد، طبقه های پرداخت می تواند به این موضوع به خوبی جامه عمل بپوشاند.

ادامه مطلب
چرا برخی از پروژه های منابع انسانی موفق نمی شوند

چرا برخی از پروژه های منابع انسانی موفق نمی شوند

موفقیت و شکست پروژه منابع انسانی را دو رکن اصلی آن تعیین می کند. یکی ماهیت پروژه منابع انسانی و کیفیت سیستم و مدل پیشنهادی که باید از قابلیت اتکا و اعتبار کافی برخوردار باشد. دیگری هم سطح بلوغ و توانمندی و بالندگی مجریان تغییر و بهبود است. (هم مدیران ارشد سازمان که قرار است حامی تغییر باشند و نیز منابع انسانی شرکت یار و شریک کسب و کار که انتظار می رود خود به حد کفایت از دانش و مهارت رسیده باشد)

ادامه مطلب
صدای کارکنان

صدای کارکنان

ادامه مطلب

HR Consulting Services

We drive employees development to achieve growth for pioneer  businesses in Iran. We started at 2011 and have been doing it for over 9 years. Although our HR services team members has over 20 years’ experience in HR training and consulting services by methods like HayGroup. We provide skills  you need to grow, or simply to deliver an important HR project.  

۰ +
شناسنامه شغلی موجود
۰ +
دانش آموخته
۰ +
پروژه ی اجرا شده
۰ +
عنوان دوره

رایان راهبرد در رسانه های اجتماعی

ثبت نام

استفاده کنندگان از خدمات مشاوره منابع انسانی و آموزش رایان راهبرد با رویکرد هی گروپ

Scroll to top