ویرایش محتوا

موانع استقرار منابع انسانی شرکت یار HRBP

شایستگی ناکافی یکی از موانع استقرار سیستم های نوین مدیریت منابع انسانی از جمله منابع انسانی شرکت یار ( HRBP ) در سازمان ها است.

HRBP کیست؟ (منابع انسانی شرکت یار — شریک کسب و کار )

در پاسخ به اینکه HRBP کیست باید گفت منابع انسانی شرکت یار کسی است که علاوه بر داشتن دانش منابع انسانی یکپارچه و فرآیند های معمول، باید به کسب و…

بذر منابع انسانی شرکت یار ( HRBP )

اعتبار منابع انسانی همچون بذری است که باید در زمین مناسب پاشیده شود و نیاز به مراقبت دارد تا به گیاهی رشید تبدیل شود. این مقدمه به ویژه برای استقرار…

مدیریت منابع انسانی ( HRBP )؛ شریک یا یار شرکت؟

بیش از بیست سال از معرفی نقش ( HRBP ) HR Busi­ness Part­ner از سوی دیو اولریش در مدیریت منابع انسانی گذشته است. با این وصف، به نظر می رسد…

تفاوت منابع انسانی شرکت یار HRBP با سایر پارادایم های مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی شرکت یار یا HRBP یکی از رویکردهای نوین در مدیریت منابع انسانی است. در این رویکرد نقش های جدیدی برای منابع انسانی تعریف شده است و آن را…

سوالات مصاحبه شریک تجاری منابع انسانی شرکت یار HRBP

هر روز شرکت های بیشتری با شغل منابع انسانی شرکت یار (HRBP) که گاهی « منابع انسانی به عنوان شریک تجاری کسب و کار » یا « شریک کسب و…

دوره آموزش منابع انسانی شرکت یار HR Business Partner

دوره آموزش منابع انسانی شرکت یار HR Busi­ness Part­ner بر مبنای مطالبی که در این حیطه مخصوصن توسط دیو اولریش و شرکت مرسر منتشر شده و نیز بر اساس تجربیات…

سازماندهی و ساختار منابع انسانی: واحد HR

چندسالی است که سازماندهی واحد منابع انسانی و چارت سازمانی این واحد متفاوت از آن چیزی شده است که در کشور ما به طور سنتی معمول است. در این دوره…

نقشهای کلیدی HR از دید اولریش (HR Business Partner)

چهار نقش کلیدی منابع انسانی از دید دیو اولریش عبارتند از:  ۱- منابع انسانی شرکتیار (HR Busi­ness Part­ner: HRBP) ؛ ۲- عامل تغییر؛ ۳- متخصص در امور اداری؛ ۴- حامی کارکنان

نسخه ی به روز از منابع انسانی شرکت یار (HRBP 2.0)

پس از حدود ۲۰ سال که از ارائه ­ی ایده ­ی منابع انسانی شرکت ­یار (HR Busi­ness Part­ner) گذشت، این مدل به گفته ­ی بنیانگذارش یعنی دیو اولریش، برای پاسخگویی…

نقش منابع انسانی شرکت یار HRBP

منابع انسانی شرکت­ یار (HR Busi­ness Part­ner) مسئول همراستا کردن اهداف کسب­ وکار با کارکنان و مدیریت، در واحدهای کسب­ وکار است. منابع­ انسانی شرکت­ یار (HRBP) به ­عنوان یک…

HRBP* در ۲۰۲۵

گزارش مؤسسه ­ی گارتنر در مورد پیش بینی وضعیت منابع انسانی شرکت یار HRBP در سال ۲۰۲۵

منابع انسانی شرکت یار (HRBP)

کارشناسان منابع انسانی شرکت یار (HRBP s) کارشناسانی هستند که مستقیما با رهبران و مدیر ارشد سازمان در ارتباط اند تا دستور کاری منابع انسانی که مستقیما از اهداف اساسی…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است