ویرایش محتوا

خدمات و رویکرد رایان راهبرد در خدمات آموزش و مشاوره منابع انسانی

متخصصان منابع انسانی رایان راهبرد با ارائه ی خدمات مشاوره منابع انسانی. در بهبود فعالیتهای جذب، نگهداشت و بهسازی سرمایه های انسانی سازمان ها،  از استراتژی ها و اهداف کسب و کار پشتیبانی می کنند. این تیم با بهره مندی از کارشناسان خبره باور دارد. که کارکنان، اصلی ترین سرمایه شرکت هستند. و هر موفقیتی مرهون تلاش، کاردانی و نوآوری سرمایه انسانی خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از شیوه های سنتی و معمول در سازمان ها را کارآمد نمی دانند. و با بررسی و بهینه کاوی از سازمان های موفق دنیا، راهکارهایی اثربخش را جایگزین می نماید.

مشاوره منابع انسانی - رهبران بالقوه
مشاوره منابع انسانی و آموزش در جهت کمک به کسب و کارها

لیست خدمات مشاوره منابع انسانی

این شرکت علاوه بر عارضه یابی مسائل داخل سازمان و پیشنهاد راهکارهای متناسب.، بررسی های مربوط به وضعیت بازار کار، برای تسهیل جذب و نگهداشت استعدادهای سازمان. در موقعیت رقابتی موجود در بازار کار را نیز در دستور کار قرار داده است. از این پژوهش ها و پیمایش ها داده ها و اطلاعات در زمینه های مختلف منابع انسانی فراهم آمده که بسیاری از آنها قابل عرضه برای استفاده ی مدیران و متخصصان منابع انسانی است.

زمینه ی کاری مشاوران منابع انسانی رایان راهبرد

متخصصان و مشاوران رایان راهبرد، کار مشاوره و ارائه ی خدمات مشاوره منابع انسانی را بلافاصله پس از فراغت از تحصیل شروع نکرده اند. بلکه پس از گردآوری تجربیات فراوان اجرایی قدم در این راه گذاشته اند. به طوری که علاوه بر دانش تخصصی ناشی از تحصیلات دانشگاهی.، پس از فعالیت در صنایع مختلف در زمینه های نفت و گاز و پتروشیمی، فولاد، نرم افزار، صنایع دارویی، مخابرات و … به مشاوره روی آورده اند تا بتوانند با گامهای عملی معضلات آسیب زننده به صنایع را حل کنند.

دوره های تکمیلی در داخل و خارج از کشور که در زمینه های مرتبط با استراتژی منابع انسانی و منابع انسانی به عنوان شریک کسب و کار برای ایشان برگزار شده، باعث شناخت دقیق شرایط و ابزارها و تکنیک های کارآمد شده است.

بسته خدمات رایان راهبرد چابک

برون_سپاری منابع_انسانی : آموزش و درونی_سازی

مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است