شناسنامه شغل «نگهبان»

عناوین شغلی مشابه:

نگهبان

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Security Guard

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت حراست

سطح سازمانی: کارمند

مدیر مستقیم: مسؤول حفاظت فیزیکی و الکترونیکی

واحد اصلی: دفتر حوزه‌ی مدیریت عامل

زیرواحد: حراست

هدف شغل:

مراقبت و حفاظت از تأسیسات و اماکن شرکت اویک به منظور پیشگیری از سرقت و آسیب به ساختمان‌ها و اماکن
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top