ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «متصدی بسته بندی، توزین و تحویل محصول»

عناوین شغلی مشابه:

متصدی بسته بندی، بارگیری، توزین و تحویل زمینی، اپراتور بسته بندی و ارسال، متصدی هماهنگی ارسال و تحویل کالا

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Weighing and Delivery Shift Operator

خانواده شغلی: تدارکات و انبار

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: متصدی

مدیر مستقیم: سرپرست بسته بندی بارگیری توزیع و تحویل زمینی محصول

واحد اصلی: بازرگانی

زیرواحد: انبار محصول

هدف شغل:

هماهنگی بارگیری و توزین و تحویل زمینی محصول به منظور حصول اطمینان از انجام تعهدات مطابق با توافقات و الزامات قراردادی بر اساس حواله های صادره برای تحویل گیرندگان
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است