ویرایش محتوا

آزمون پایانی دوره آموزش منابع انسانی — سنجش اثربخشی آموزش با مدل کرک پاتریک

آموزش مدیریت منابع انسانی

پس از شرکت در پیش آزمون دوره ی سنجش اثربخشی آموزش با مدل کرک پاتریک، اینک نوبت به آزمون پایانی برای سنجش یادگیری شرکت کنندگان و سطح اثربخشی دوره به روش کرک پاتریک است.

همان طور که اطلاع دارید، تکمیل پیش آزمون و آزمون پایانی به همراه مشارکت فعال در طول برگزاری کارگاه برای دریافت گواهینامه حضور در دوره از سوی شرکت رایان راهبرد ضروری است.

در ادامه از شرکت کنندگان در دوره سنجش اثربخشی آموزش به روش کرک پاتریک که در دوره شرکت کرده اند و با مشارکت در کارگاه ها کار عملی را به استاد دوره ارائه نموده اند، دعوت می شود آزمون پایانی را انجام دهند:

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است