ویرایش محتوا

آزمون پایانی دوره آموزش منابع انسانی — برنامه ریزی کارراهه شغلی

کارراهه مسیر شغلی

با سلام و احترام خدمت شرکت کنندگان در دوره آموزش «برنامه ریزی کارراهه برای استعدادها»

در لینک زیر آزمون پایانی این دوره قرار گرفته است. موفقیت در این آزمون لازمه ی صدور گواهینامه ی حضور در دوره است.

از شما دعوت می شود آزمون زیر را تکمیل فرمایید.

با آرزوی موفقیت

آموزش منابع انسانی رایان راهبرد

چهار مورد
سه شرکت معتبر بین المللی که به عنوان نمونه های ناموفق معروف شدند.
دو بُعد
دو مسیر شغلی
حداقل ۳ مورد را ذکر کنید
مختصراً توضیح دهید
در مسیر مشترک
دو استعاره ذکر شود
حداقل دو مورد از هر کدام ذکر شود.
حداقل به ۴ سیستم اشاره شود.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است