ویرایش محتوا

آزمون پایانی دوره آموزش منابع انسانی شرکت یار HR Business Partner

منابع انسانی شرکت یار

پس از شرکت در پیش آزمون دوره ی آموزش منابع انسانی شرکت یار HR Busi­ness Part­ner، اینک نوبت به آزمون پایانی برای سنجش یادگیری شرکت کنندگان و سطح اثربخشی دوره به روش کرک پاتریک است.

همان طور که اطلاع دارید، تکمیل پیش آزمون و آزمون پایانی به همراه مشارکت فعال در طول برگزاری کارگاه برای دریافت گواهینامه حضور در دوره از سوی شرکت رایان راهبرد ضروری است.

در ادامه از شرکت کنندگان در دوره آموزش منابع انسانی شرکت یار HR Busi­ness Part­ner که در دوره شرکت کرده اند و با مشارکت در کارگاه ها کار عملی را به استاد دوره ارائه نموده اند، دعوت می شود پیش آزمون را انجام دهند:

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است