ویرایش محتوا

آزمون پایانی دوره منابع انسانی جامع و پایه ای

ریز آموزش در مدیریت منابع انسانی و یادگیری

با سلام خدمت شرکت کنندگان محترم در دوره ی منابع انسانی جامع و پایه ای

آزمون زیر به منظور ارزیابی مهارت و دانش شما پس از پایان دوره طراحی شده است. پاسخ های شما کمک می کند تا مدرسین بتوانند برآوردی از آموخته های شما داشته و در صورت لزوم با بازخوردی که ارائه می شود، شما را به مرور برخی مفاهیم برای تکمیل یادگیری راهنمایی کنند.

یادآوری می شود که موفقیت در آزمون پایانی، به همراه حضور فعالانه در بخش های مختلف دوره لازمه دریافت گواهینامه حضور در دوره (متناسب با ساعات حضور) است.

با آرزوی موفقیت حرفه ای

مشاوره و آموزش منابع انسانی رایان راهبرد چابک

(حداقل ۴ مورد)
(حداقل ۴ مورد)
(سه مورد)
(سه روش پذیرفته شده جهانی را نام ببرید)
(سه عامل اصلی و مؤلفه های هریک شامل ۸ مؤلفه)
(حداقل ۴ جزء را نام ببرید)
دو مؤلفه را نام ببرید
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است