آموزش مجازی

برخی از دوره های آموزش مجازی منابع انسانی

که منحصراً در زمینه های تخصصی منابع انسانی هستند،

در رایان راهبرد ارائه می شوند.

آموزش مجازی منابع انسانی آموزش مدیریت عمکرد، ارزیابی عملکرد، آموزش کارراهه شغلی، مدیریت استعدادها، طراحی ساختار، شناسنامه شغلی، شرح شغل، شرح وظیفه، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا

این دوره ها که بر اساس مدل ها و روش ها و الگوهای موفق طراحی شده اند. به صورت مجازی در آمده اند. تا علاقه مندانی که به خاطر دوری مسافت، شیوع و همه گیری کرونا و یا مشغله ی کاری امکان شرکت در دوره ها و کارگاه های حضوری را ندارند، بتوانند از آن استفاده کنند.

این فرصت برای این دسته از شرکت کنندگان در سیستم آموزش مجازی منابع انسانی فراهم خواهد بود.

تا علاوه بر آشنایی با مفاهیم و محتوا، نمونه هایی را خودشان تهیه کرده. و با مدرس دوره در این موضوع ارتباط بگیرند.

این دوره ها از بخش های آنلاین و آفلاین تشکیل شده اند. تا به شرکت کنندگان امکان بهره برداری حداکثری بدهند.

شایان ذکر است که این دوره ها قابل برگزاری اختصاصی در سازمان های متقاضی نیز هستند.

ورژن جدید این خدمت مراحل نهایی تست را می گذراند. و می توانید لیست دوره های آموزش مجازی را در لینک زیر دنبال کنید.

 آموزش مدیریت عمکرد، ارزیابی عملکرد، آموزش کارراهه شغلی، مدیریت استعدادها، طراحی ساختار، شناسنامه شغلی، شرح شغل، شرح وظیفه، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا

کارگاه های حضوری

آموزش غیر حضوری مدیریت منابع انسانی

کارگاه های آموزشی تخصصی مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک

کارگاه های آموزشی

آموزش کارراهه شغلی

آموزش – حرفه ای و کاربردی منابع انسانی

برون_سپاری منابع_انسانی : آموزش و درونی_سازی

آموزش مجازی مدیریت منابع انسانی شامل آموزش مدیریت عمکرد، ارزیابی عملکرد، آموزش کارراهه شغلی، مدیریت استعدادها، طراحی ساختار، شناسنامه شغلی، شرح شغل، شرح وظیفه، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا

 

 

Scroll to top