دوره ها و کارگاه های آموزش منابع انسانی رایان راهبرد هی گروپ

برگزاری دوره آموزش منابع انسانی بر اساس روش هی گروپ؛ این   دوره های تخصصی مدیریت منابع انسانی بر اساس محتوای دوره ها و کارگاه های بین المللی هستند.

کارگاه های تخصصی مدیریت منابع انسانی توسط اساتید باتجربه در اجرا و آموزش دیده و دارای گواهینامه از مؤسسات معتبر بین المللی در رایان راهبرد برگزار می شوند.

این دوره ها کاملن کاربردی بوده و با رویکرد توانمندسازی شرکت کنندگان اجرا می شوند. به طوری که در حین دوره یک نمونه ی واقعی از موضوع دوره را انتخاب و اجرا می کنند. تا بتوانند پس از پایان دوره، آن را در سازمان خود استقرار دهند. این دوره ها و آموزش های منابع انسانی که در ارتباط با مسائل شغل و بر اساس متد هی گروپ برگزار می شوند، معمولن هر فصل یک بار و یا هر ۶ ماه یکبار در محل شرکت رایان راهبرد برگزار می شوند. همچنین این دوره ها قابل برنامه ریزی برای برگزاری در داخل سازمان ها نیز می باشند. تاکنون شرکت های مختلفی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، دارویی، نرم افزار، ارتباطات، فولاد، ساختمان و نصب، سیمان و … از آموزش و خدمات مشاوره ای رایان راهبرد در این زمینه ها بهره گرفته اند.

یکی از موارد مورد تأکید ما این است که رایان راهبرد، یادگیری را در هر کدام از دوره های آموزش در زمینه منابع انسانی، علی الخصوص در مورد  هی گروپ و شغل تضمین می کند.

برخی از دوره های کارگاهی که در حال حاضر ارائه می شوند در ذیل آمده است. جهت کسب اطلاع درخصوص محتوای دوره ها می توانید روی دوره ی مورد نظر کلیک کنید. علاوه بر این، رایان راهبرد آماده ی پاسخ گویی به ابهامات و یا درخواست های شما است. بدین منظور با شماره تلفن های شرکت (۰۲۱۴۴۶۶۷۴۰۸ و ۰۹) تماس گرفته و یا از طریق واتساپ (۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱) یا ایمیل (HR@ISURVEY.IR) ، پیام ارسال فرمایید. 

کارراهه شغلی و سیستم ارتقای کارکنان Career Path Planning

برنامه ریزی کارراهه شغلی

برای استعدادها (دو مسیره)

minimum_wage

مدیریت عملکرد

بر اساس توافقنامه عملکردی

آموزش سنجش اثریخشی کارکنان با روش هی گروپ

سنجش اثربخشی کارکنان

با روش هی گروپ

دوره روابط کار

مدیریت روابط کار

مذاکرات کارگر کارفرما و صدای کارکنان

non_productive_meeting

مدیریت منابع انسانی

برای مدیران غیر منابع انسانی

Scroll to top