ویرایش محتوا

آزمون پایانی دوره آموزش منابع انسانی — سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی

چارت سازمانی نمودار سازمانی ساختار

آزمون پایانی برای سنجش یادگیری شرکت کنندگان و سطح اثربخشی دوره سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی به روش کرک پاتریک است.

همان طور که اطلاع دارید، تکمیل آزمون پایانی به همراه مشارکت فعال در طول برگزاری کارگاه برای دریافت گواهینامه حضور در دوره از سوی شرکت رایان راهبرد ضروری است.

در ادامه از شرکت کنندگانی که در دوره شرکت کرده اند، دعوت می شود آزمون پایانی را انجام دهند:

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است