ویرایش محتوا

پیش آزمون دوره آموزش منابع انسانی — تجزیه و تحلیل شغل با روش دیکوم و تهیه شناسنامه آموزشی مشاغل

تماس با مشاوره منابع انسانیو آموزش منابع انسانی رایان راهبرد

آزمون تجزیه و تحلیل شغل با روش دیکوم و تهیه شناسنامه آموزشی مشاغل در دو نوبت یکی پیش از برگزاری دوره و دیگری پس از برگزاری دوره برگزار می شود. این آزمون برای سنجش سطح اثربخشی دوره به روش کرک پاتریک طراحی شده است.

تکمیل پیش آزمون و آزمون پایانی به همراه مشارکت فعال در طول برگزاری کارگاه برای دریافت گواهینامه حضور در دوره از سوی شرکت رایان راهبرد ضروری است.

در ادامه پیش آزمون انجام می شود:

(در چند سطر توضیح دهید)
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است